滙豐信用卡 外賣平台及指定食肆簽賬 可賺取額外$200「獎賞錢」

外賣優惠

最紅飲食優惠 – 最紅飲食優惠 - 精選美饌及印花卡獎賞

推廣期:即日起至2022年6月30日

優惠詳情:

即日起至2022年6月30日,憑滙豐信用卡於指定外賣平台及餐廳(包括:Foodpanda、deliveroo、OpenRice、大家樂、大快活等)單一簽賬淨額滿港幣150元或以上,可透過滙豐Reward+印花卡功能賺取1個印花,收集滿3個印花可於滙豐Reward+立即領取額外「獎賞錢」。全期專享印花卡獎賞高達額外$200「獎賞錢」。領取詳情如下:

印花 領取之額外「獎賞錢」
第3個印花 $20
第6個印花 $30
第9個印花 $40
第12個印花 $50
第15個印花 $60

印花卡獎賞之外賣平台及餐廳名單

個人建議三大外賣平台有信心簽到最少HK$150 x 15次嘅可以用HSBC Red簽,推廣回贈率有最高有8.9%+Red 4%網上簽賬回贈。無信心嘅就索性用番livi Paylater 8%,因為今次回贈係簽得愈後回贈額愈高,簽唔到咁多次其實有機會回贈唔夠livi高。
 
至於堆指定餐廳如果本身將最紅自主獎賞放咗落賞滋味嘅話,今次就可以享有最高8.9%+2.4%(白金/金卡)/3.6(Signature)回贈!
優惠需要事先登記,有興趣就記得去HSBC rewards 登記啦!

最紅飲食優惠 - 精選美饌及印花卡獎賞之條款及細則

優惠推廣期

 1. 優惠推廣期為2022年4月4日至6月30日(除特別聲明外)。

優惠詳情

 1. 優惠1:您可於指定食府,即參與商戶,享低至7折優惠。
 2. 優惠2:以合資格信用卡於參與商戶作合資格簽賬並單一簽賬淨額滿港幣150元或以上,可透過滙豐Reward+之印花卡功能賺取及收集1個印花,收集滿3個印花可於滙豐Reward+立即領取額外「獎賞錢」。推廣期內,您最多可賺取15個印花,以領取最多額外$200「獎賞錢」,領取詳情如下:
  印花 領取之額外「獎賞錢」
  第3個印花 $20
  第6個印花 $30
  第9個印花 $40
  第12個印花 $50
  第15個印花 $60

  您每日最多可賺取 1 個印花。您須於2022年7月20日或之前將所收集之印花透過滙豐Reward+之印花卡功能領取額外「獎賞錢」。如您未能於2022年7月20日或之前領取額外「獎賞錢」,該印花將無效。

如何獲享優惠

 1. 您可獲享優惠,若您:
  1. 持有合資格信用卡及您的信用卡戶口在整個推廣期及獲享優惠時仍然有效及信用狀況良好;
  2. 於推廣期內於參與商戶以合資格信用卡作合資格簽賬;及
  3. 已下載滙豐Reward+及登記滙豐個人網上理財,並於推廣期內成功透過滙豐Reward+進行登記以享優惠2。
 2. 您不可將優惠兌換現金、其他貨品、服務、折扣或轉讓,亦不可與任何其他折扣、推廣優惠及折扣產品/活動同時使用(除特別聲明外),詳情請向有關參與商戶查詢。

獲享優惠前須注意事項

 1. 每檯之最多食客人數由政府及參與商戶公佈之條例及細則作準。
 2. 登記須於簽賬前進行以享優惠2,而登記前之合資格簽賬將不獲計算。您只須於推廣期內登記一次。成功登記並不代表我們已確認有關信用卡、交易或持卡人符合獲得優惠及額外「獎賞錢」的資格。
 3. 您所收集的印花將在合資格簽賬誌賬後的3個工作天內反映在滙豐Reward+內之「印花卡」詳情頁面。
 4. 同一合資格持卡人名下所有合資格信用卡的合資格簽賬將會合併計算,以釐定持卡人於條款三內提及之最多「獎賞錢」金額。以綜合戶口附屬卡所作之合資格簽賬將不會計算到相應之基本卡內。
 5. 優惠不適用於透過電子錢包以合資格信用卡繳付之交易及以合資格信用卡增值電子錢包餘額所作之交易。優惠可與參與商戶之優惠券或折扣等同時使用。
 6. 您須為食客之一及須於落單前說明享用此優惠。
 7. 您須預先訂座。除特別聲明外,優惠/優惠套餐每檯每次限用一次,詳情請向有關參與商戶查詢。
 8. 於參與商戶內2至12位(除特別聲明外)用膳及惠顧食品便可享優惠。
 9. 您必須保留所有可清楚顯示合資格信用卡號碼之合資格簽賬的簽賬存根正本。如有任何爭議,我們或會隨時要求您提供有關存根及/或其他文件或證據,以作核實並保存。
 10. 於獲享額外「獎賞錢」後,如用作計算額外「獎賞錢」的有關交易被取消,我們有權於有關持卡人的信用卡戶口扣除該額外「獎賞錢」而不作事先通知。
 11. 您不可於外賣食品、餐飲、加一服務費(以一般零售價計算)、茶價及前菜(除特別聲明外)享此優惠,詳情請向有關參與商戶查詢。
 12. 所有優惠食品/飲品數量有限,售完即止,優惠內容可隨時作出更改。
 13. 您不可將優惠用於減價/特價/非折扣菜式、套餐、特價套餐、客席廚師推廣、葡萄酒晚宴、私人聚會、筵席、婚宴、會議、宴會、客房餐飲服務、憑券入場之活動、優惠券、免費代客泊車、任何飛行優惠計劃、會員優惠、香煙/雪茄、月餅、酒精飲品、香檳、紅/白酒及烈酒、銷售商品、廳房及私人廂房 (除特別聲明外)。詳情請向有關參與商戶查詢。
 14. 您不可於指定節日、公眾假期(包括星期日)及公眾假期前夕(除特別聲明外)享用此優惠,詳情請向有關參與商戶查詢。
 15. 所有圖片只供參考。
 16. 產品資料/內容/價格/服務/優惠/食品/飲品及餐牌說明由有關參與商戶提供及只作參考,我們恕不承擔任何責任。
 17. 您明白及接納我們並非所惠顧的產品/服務/優惠/食品/飲品的供應商,詳情請向有關參與商戶查詢,我們恕不承擔任何責任。
 18. 合資格信用卡、參與商戶、「獎賞錢」計劃及滙豐Reward+的條款及細則繼續適用。
 19. 我們可更改或終止優惠或修改條款及細則而不作事先通知。有關最新之優惠內容、供應及條款及細則,請參閱我們的網頁。
 20. 如我們或參與商戶認為您有任何欺詐或濫用行為,您將不可獲享優惠。我們亦可從您的信用卡扣除您已獲享的優惠,或取消您的信用卡。
 21. 就本推廣如有任何爭議,我們保留最終決定權。
 22. 我們根據香港法例撰寫優惠之條款及細則。本推廣資料及本條款及細則的中英文本如有任何歧義或不一致,概以英文本為準。

詞彙定義

 1. 「合資格信用卡」
  1. 優惠1:指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於香港發出的港幣個人基本卡、綜合、獨立戶口附屬卡或以港幣戶口簽賬的銀聯雙幣信用卡。個別優惠只適用於指定合資格信用卡,詳情請細閱個別優惠之有關條款及細則。
  2. 優惠2:指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於香港發出的港幣個人基本卡(滙豐iCAN卡除外)、綜合戶口附屬卡及以港幣戶口簽賬的銀聯雙幣個人基本信用卡。若您只持有附屬卡而未持有任何個人基本卡,該附屬卡將不可獲享此優惠。
 2. 「合資格簽賬」指推廣期內於參與商戶以合資格信用卡單一簽賬淨額滿港幣150元並以港幣結算的交易。所有未誌賬、取消、退款及分期付款的交易均不會算作本推廣的合資格簽賬。有關參與商戶及優惠詳情,請瀏覽我們的網頁www.hsbc.com.hk/creditcard或HSBC HK Reward+應用程式或聯絡個別參與商戶查詢。
 3. 「簽賬淨額」指合資格信用卡的最後簽賬金額,所有折扣扣除的金額及現金券/禮物卡之使用均不會計算在內。
 4. 「Reward+」指HSBC HK Reward+手機應用程式。
 5. 「登記」指以合資格信用卡透過HSBC HK Reward+應用程式成功進行登記。
 

You may also like...