DBS信用卡 Uber Eats火熱美食享高達HK$170折扣

近期疫情再次爆發,唔少打工仔都變番喺屋企Home Office,而如果食飯想叫外賣嘅話,咁呢個優惠就啱晒喇!只要憑DBS信用卡惠顧Uber Eats,即可享有高達HK$170折扣!

DBS信用卡 Uber Eats優惠內容

推廣期:即日至2020年7月31日

適用信用卡:DBS信用卡主卡及附屬卡(商務卡及貴賓卡)

推廣詳情:推廣期內經Uber Eats官方網站 / 手機應用程式訂購外賣速遞滿指定金額,可享

 • 優惠1:單一簽賬淨額滿HK$100或以上#可享HK$50即時折扣(只適用於新Uber Eats客戶*)
  推廣編碼:DBSN50
 • 優惠2:單一簽賬淨額滿HK$120或以上#可享HK$30即時折扣(每個Uber Eats賬號最多可享優惠4次)
  推廣編碼:DBSE30
# 不包括送餐費。
* 新Uber Eats用戶定義為未曾以Uber Eats帳戶完成任何訂單的用戶。
註:1. 優惠2名額為12,500個,先到先得,送完即止。2. 每張訂單只可輸入一個推廣編碼。

「DBS X Uber Eats限時優惠」的條款及細則

 1. 除特別註明外,「DBS X Uber Eats限時優惠」(「推廣」)只適用於由星展銀行(香港)有限公司(「銀行」)發出的DBS信用卡、其聯營卡及DBS COMPASS VISA (不包括商務卡及貴賓卡)(「適用信用卡」)的主要持卡人及附屬卡持卡人(「持卡人」)。
 2. 「推廣期」由2020年5月11日至2020年7月31日,首尾兩天包括在內。
 3. 持卡人以適用信用卡於推廣期內並受有關餐廳的營業時間限制透過Uber Eats官方網站 (www.ubereats.com) 或手機應用程式網上訂購外賣速遞(「合資格交易」),可享以下優惠(「優惠」):
  • 優惠一 (只適用於新Uber Eats用戶):新Uber Eats用戶定義為未曾以Uber Eats帳戶完成任何訂單的用戶。新Uber Eats用戶的持卡人單一簽賬淨額滿HK$100或以上 (不包括送餐費),並在結賬時輸入推廣編碼」DBSN50″,可於第一次訂單享HK$50即時折扣。
  • 優惠二:持卡人單一簽賬淨額滿HK$120或以上 (不包括送餐費),並在結賬時輸入推廣編碼」DBSE30″,可享HK$30即時折扣。
 4. 就本推廣而言,以下類別不屬於合資格交易:已被取消、正在進行索償、退貨及/或退款等的交易或銀行不時決定的其他類別的交易。
 5. 優惠二名額為12,500個,先到先得,送完即止,並以Uber Eats記錄的合資格交易時間為準。推廣期內,持卡人的每個Uber Eats賬號最多可享現有用戶優惠四次。
 6. 如持卡人未能於進行合資格交易時輸入推廣編碼致未能享用優惠一或優惠二,銀行及Uber Eats概不負責。當持卡人輸入相關推廣編碼後,Uber Eats將會於適用的訂單自動顯示相應折扣。
 7. 每張合資格交易只可輸入一個推廣編碼。
 8. 有關Uber Eats會員登記詳情請參閱https://auth.uber.com/login/ 及有關其條款及細則,請參閱 www.uber.com/legal。
 9. 優惠不可兌換現金及與其他優惠同時使用。
 10. 銀行並非該產品及/或有關產品之服務的供應者,並不會因未能提供或履行相關服務負上任何責任或作出任何保證。如產品或服務有所瑕疵或其他糾紛,將由指定商戶/餐廳負責。
 11. 持卡人不得濫用本推廣/違反本推廣的規定,否則銀行將在不作通知下從持卡人的戶口扣除有關優惠的價值及/或採取行動以追討有關金額。
 12. 銀行及Uber Eats有權修改本條款及細則、更改或終止有推廣。如有任何爭議,銀行及Uber Eats保留最終決定權。
 13. 如中、英文版本不一致,概以英文版本為準。

You may also like...