AE信用卡優惠 流動支付累積簽賬滿HK$50即減HK$10

AE信用卡又有新推廣,而且今次同樣好易用到!只需要用美國運通卡以流動支付付款,累積簽賬滿HK$50,即減HK$10!而且優惠最多可以用六次,最多可以回HK$60,而每張卡仲可以各登記一次添!優惠登記名額限20,000張合資格嘅信用卡,如果有興趣就記得盡早登記,因為基本上次次都好快爆額。

流動支付累積簽賬滿HK$50即減HK$10 優惠內容

優惠適用日期:2019年11月22日至2019年12月31日

優惠詳情:登記活動後憑已登記之合資格卡於實體店鋪、應用程式或網上透過電子錢包(Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay)簽賬累積淨值滿HK$50或以上(「簽賬要求」及「合資格簽賬」),即可獲HK$10簽賬回贈(「登記卡優惠」)。

登記網址:按此

只需要累積滿HK$50即減HK$10,呢個推廣都真係無乜伏,有興趣就早啲登記啦!

條款及細則

 1. 此登記卡優惠適用於2019年11月22日至2019年12月31日,包括首尾兩天(「推廣期」)。
 2. 會員須於推廣期內成功登記合資格卡,及憑已登記之合資格卡於實體店鋪、應用程式或網上透過電子錢包簽賬累積淨值滿HK$50或以上(「簽賬要求」及「合資格簽賬」),可獲HK$10簽賬回贈(「登記卡優惠」)。
 3. 會員必須憑Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay(「電子錢包」)支付以港幣結算之簽賬,方被視作合資格簽賬。會員須在可兼容的裝置上把已登記之合資格卡加入其中一個電子錢包,方可作合資格簽賬,並須受有關電子錢包之條款及細則限制,詳情列於「美國運通重要資料」部分:
 4. 已登記之合資格卡於推廣期內可享登記卡優惠最多六次,即合共總值HK$60簽賬回贈。
 5. 登記卡優惠只適用於已登記之合資格卡所作的合資格簽賬。各合資格卡之合資格簽賬不可合併計算以符合簽賬要求。
 6. 此登記卡優惠只適用於首20,000張成功登記此優惠之合資格卡。
 7. 此登記卡優惠只適用於美國運通國際股份有限公司(「美國運通」)在香港簽發的指定美國運通卡(「合資格卡」)。美國運通簽發的公司卡不可參加此登記卡優惠。
 8. 如會員沒有使用已登記之合資格卡經電子錢包支付簽賬(包括但不限於使用實體卡簽賬),有關簽賬將不視作合資格簽賬。
 9. 未過賬/取消/退款的交易或發現任何欺詐的交易將不視作合資格簽賬。
 10. 簽賬回贈不可兌換現金或其他支付方式。
 11. 簽賬回贈應於完成合資格簽賬後的5個工作天內顯示於會員的月結單上, 或於推廣期結束後100個工作天內顯示於月結單上。
 12. 如合資格會員的賬戶已暫停或取消,簽賬回贈可能不會加入到合資格會員的賬戶。
 13. 如合資格簽賬已退款或取消,已加入合資格會員賬戶的簽賬回贈可能會被撤回。
 14. 如對登記卡優惠有任何爭議,美國運通保留最終決定權。
 15. 本條款及細則之英、中文版本如有任何差別,一概以英文版本為準。
 • Apple Pay為Apple Inc.商標,已於美國及其他國家/地區註冊。
 • Google Pay為Google LLC之商標。
 • Samsung Pay是Samsung Electronics Co., Ltd.的註冊商標。

 

You may also like...