Asia Miles特選會員推廣 賺取指定里數獲享額外獎賞里數

Asia Mile會員快啲Check Email喇!今期Asia Miles有特選會員推廣,只要喺推廣期內賺取指定里數,就可以獲得額外嘅里數!

日日賺 更里賞

推廣期:即日起至2022624

登記網址:按此

優惠詳情:推廣期內透過Asia Miles的夥伴購物、用餐、預訂酒店住宿、信用卡積分轉換為里數或進行其他日常消費等等,達到賺里目標即可獲享額外獎賞。

今次就目前所以總共有三組唔同目標嘅,可以賺取嘅里數要求同獎賞各有不同,分別為:

目標1

目標2

目標

目標3

現時Asia Miles貶值兼無乜機嘅情況下,雖然今次有推廣,但建議大家諗清楚先好換呀~~

 

條款及細則:
1. 此推廣活動只適用於此電郵之收件人,且不可轉讓。
2. 此推廣活動只適用於2022425日至624日,首尾兩天包括在內。
3. 會員必須於推廣期間登記及於認可夥伴完成交易以賺取基本里數(“認可里數”),方可參加此推廣活動。
4. 於推廣期內,每位會員只可獲享一次額外里數奬賞,而里賞目標1-4所獲贈之額外里數將各自獨立計算:
• 里賞目標1:
會員於推廣期內賺取認可里數達到(A),將可獲享一次性的(A)額外里數。
• 里賞目標2:
會員於推廣期內賺取認可里數達到(A),將可獲享一次性的(A)額外里數。
• 里賞目標3:
會員於推廣期內賺取認可里數達到(A),將可獲享一次性的額外里數。
• 里賞目標4:
會員於推廣期內賺取認可里數達到(A)或以上,將可獲享一次性的(A)額外里數。
5. 從認可交易賺取的里數必須於2022819日或之前已存入會員賬戶內。里數存入時間將因應個別夥伴而有所不同。
6. shop‍.asiamiles.‍com 的里數交易將不列入認可交易之內。
7. 額外里數將於202293日或以前存入已成功登記推廣活動之會員的賬戶。
8. 亞洲萬里通有限公司保留隨時更改或終止本推廣活動及修改條款及細則而無需預先通知的權利。
9. 如有任何爭議,亞洲萬里通有限公司擁有最終決定權。
10. 須受其他 「亞洲萬里通」條款及細則約束。

 

 

You may also like...